TEKMED
TOKAT EKONOMİK KALKINMA VE MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ

SOSYAL FAALİYETLERİN MÜLTECİLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA22:15
innovaeditor/assets/27.jpgTokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde TUBİTAK 4006 Fuarı açıldı. Fuarda öğrenciler yaptıkları proje çalışmalarını sergilediler. Makine Alan Şefi Bahadır Süha Candemir koordinatörlüğünde Afganistan göçmeni öğrenciler Mustafa Haydari ve Mirvais Resuli Sosyal faaliyetlerin Mülteciler Üzerine Etkilerinin araştırılması  isimli projesini sergilediler ve ziyaretçilere sundular.
 
Özet: Tokat ili Afganistan, Suriye ve Irak’tan gelen çok sayıda mültecilere sahiptir. Okulumuzda da mülteciler vardır. Sosyal faaliyetlerin mülteciler üzerinde olumlu etkileri araştırıldı. Mültecilerin ilerleyen zamanda büyük bir problem olacağını ülkemizdeki en cahil insan bile bilmektedir. Entegrasyon sağlanmalı diye düşünüyoruz. Özelde okulumuz ile ilgili çalışmaları ele alındı. Mülteciler ile yapılan sosyal faaliyetler izlendi. II Kardeslik Pikniği Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve TEKMED işbirliğinde yapıldı Proje kapsamında öğrencilere uygulamalar hazırlanacaktır. Buradaki gözlemler raporlanacaktır. Bu çalışma, toplumsal kabul ve uyum sürecini sığınmacıların bakış açısıyla değerlendirmeyi ve sürecin sorunlu alanlarını tespit ederek çözüm önerileri sunmayı amaçlanmaktadır. Sosyal uyumun yanı sıra Türk toplumunun kendilerine yönelik toplumsal kabul düzeyi hakkındaki düşünceleri de analiz edilmiştir. Araştırma öğrenciler tarafından yapıldı ve rehber öğretmenler tarafından kontrol edildi. Okulumuz sosyal kulüplerine gelen göçmen ve Türk gençlerin uyumları takip edildi. Projemiz ile okulumuzda olumsuz olabilecek davranışları yok etmek istiyoruz.
 
Amaç: Başlangıçta misafir olarak görülen sığınmacılar, özellikle Suriye’deki iç savaşın uzamasıyla birlikte kalıcı hale geldiler. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen yaklaşık 5 milyondur. Sığınmacılar Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak gibi savaşlardan kaçanlar ile ekonomik olarak Afrika ülkelerinden gelenlerde söz konusudur. Özellikle savaşlardan dolayı ülkemize sığınan göçmenler hem psikolojik hem de sosyolojik olarak sorun oluşturmaktadır. Biz bu gün müdahale etmezsek yakın gelecekte ülkemizin en önemli sorunu olacağını düşünmekteyiz. Yerli insanlarımız genellikle sığınmacılara; özellikle Irak ve Suriye’den gelenlere karşı genel olarak olumsuzdur. Sığınmacıların da Türk toplumuna bakışlarında sorunlar bulunmaktadır. Amacımız sığınmacıları topluma entegre etmek için yetkililerimizin harekete geçmesini sağlamaktır. Bu alan iş piyasası, eğitim öğretim, sosyal yaşam alanları ve bu alanlardan sorumlu olan yöneticilerdir. Projemiz uyumsallaştırma yöntemlerini araştırmak oldu.
 
Yöntem: Türkiye’deki Göçmenler konusunda, Türk toplumunun kabul düzeyinin son derece yüksek olduğu, ancak sınırların kendisini belli ettiğini, özellikle de kamu hizmetlerinde aksamalar, iş kaybetme kaygıları ve doğrudan Göçmenlerden kaynaklanacak güvenlik kaygılarının; "misafirperverliğin” nefrete, düşmanlığa dönüşmesi potansiyelinin ciddiye alınması gerektiği, toplumsal kabulün sürdürülebilir olmasının ancak kapsamlı bir göç yönetimi ile söz konusu olabileceği öngörüsünde bulunmaktadır. Genel olarak sorunun çözüm noktalarını araştırıldı. Yöneleceğimiz yaş gurubu 14 ve 19 yaş arasında olan göçmen ve sığınmacı ailelerin çocukları oldu. Okulumuzda çok başarılı sosyal kulüpler mevcuttur. Özellikle tiyatro, izcilik, havacılık, oryantring, tenis, satranç ve okuma gurupları kulüpleri çok başarılıdır. Hedef guruplarımız bu tür çalışmalar yapan kulüplere yönlendireceğiz. Türkiye dünyanın her yerinde zulüm gören insanlara kucak açmıştır, açmaktadır ve açacaktır. Bu sahiplenme kendi insanına zarar vermemeli zulüm olmamalıdır. , Türkiye için üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir toplumsallaşma ve uyumluluk süreci başlatılmalıdır. Göçmenlerin, göç ettikleri ve kalıcı olma eğilimi taşıdıkları yeni çevreye uyum göstermeleri ve ev sahibi toplum tarafından hoşgörü, anlayış, sosyal içermeye dayalı bir kabul yaşayabilmeleri için her iki tarafın bakış açısını ortaya koymak, sorunları belirlemek önem arz etmektedir gibi kulüp faaliyetleri yerinde izlendi. Çalışmalarımız rehber öğretmen kontrolünde proje öğrencileri tarafından yapıldı. Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği desteği ile kardeşlik pikniği düzenlendi. Pikniğe göçmen ve Türk gençler katıldı. Tüm gençleri ekip oyunları, buz kırma oyunları enerji verici oyunlar ve sportif oyunlarla bir araya getirildi. Çalışmalarımızı videoya aldık. 


YORUM (0)

295 kere okundu

0:1560378397:1YORUM YAZ

ADINIZ*

E-POSTA*

YORUM*

KODU GİRİNİZ*