TEKMED
TOKAT EKONOMİK KALKINMA VE MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ

AYLIK ARŞİV: KASIM 2017


GENEL KURUL TOPLANTISI


13 KASIM 2017 PAZARTESİ18:36
innovaeditor/assets/GENEL KURUL.jpgGenel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu kapsamda, tüzük değişikliği veya fesih hali dışında, genel kurulun birinci toplantısında dernek tüzüğünde belirtilen genel kurula katılma hakkı bulunan (Örneğin, yıllık aidatını ödemiş olanlar vs.) üye sayısının salt çoğunluğu ile toplantı gerçekleştirilebilecektir. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş olan toplantının ikincisinde ise tüzükte belirtilen yönetim ve denetim kurullarının sadece asıl üye sayısının iki katından az olamamaktadır. İkinci toplantıda tüzük değişikliği veya fesih konusu görüşülecek dahi olsa yönetim ve denetim kurulunun asıl üye sayısının iki katından az olmamak üzere üyenin toplantıya katılımı yeterlidir.


Derneğimiz 14/12/2017 tarihinde Saat 16:30 olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Toplantı Yeri: Güven  Pide Salonu, Yeşilırmak Mahallesi, Çağgölü Caddesi 10. Sokak No:10 Tokat

 

 GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divan Kurulunun Oluşturulması

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunnması

5-Denetleme Kurul Raporunun Okunması ve Kabulü

6-Dernek Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü

7- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

8-Dernek Organlarının Seçimi

9-Dilek Temenniler

10-KapanışYORUM (0)

596 kere okundu

0:1510598269:1