TEKMED
TOKAT EKONOMİK KALKINMA VE MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI


14 HAZİRAN 2019 CUMA17:50
innovaeditor/assets/24.jpgTokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde TUBİTAK 4006 Fuarı açıldı. Fuarda öğrenciler yaptıkları proje çalışmalarını sergilediler. Makine Alan Atölye Şefi Orhan Şen koordinatörlüğünde Berat İnal Volkan ve Polat Aile içi şiddet mağduru öğrenciler konusunda araştırma projelerini sundu.
  
Almanya’da BBJ Consultag Şirketi koordinatörlüğünde, Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği Türkiye, Association for Intercultural Dialogue Derneği Romanya, Balkanska Agenciyaza Ustoychivo Razvitie Bulgaristan, Euromedi Engineering Sl İspanya ve Institouto Politismou Laogfias Athlitismou Kaineon Tehnologion Yunanistan kurumlarının ortaklığında hazırlanan ve Almanya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2018-1-DE04-KA205-016158 Numaralı Sevgi İncitmez (Love Doesn't Hurt) projesi kapsamında Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde aile içi şiddet, şiddet gören öğrencilerin başarı durumları konusunda araştırma yapıldı.
 
Özet: Türk toplumunda aile içi şiddet kavramı, çocuğun yetiştirilmesi ve eğitiminde neredeyse çoğu alanlarda bir araç olarak kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde ve ailelerde şiddet adeta kabul edilmiş hatta toplumsal yaşantıyı etkiler hale gelmiştir. Duygusal, fiziksel, sözel, cinsel, siyasal, ekonomik ve daha birçok boyutu ile karşılaşılan şiddet olgusu, şiddeti doğal bir şekilde kabullenmiş aileler içinde kendini göstermektedir. Şiddete dayalı aile, parçalanmış aile çocuklarının başarıları araştırıldı.  İnsanları rencide etmeme anlamında görüşmeler gerçekleştirdiğimiz, röportaj yaptığımız insanları açıklamayacağız. Kayıt altına almayacağız. Öğrencilerin şiddete maruz kalması eğitim başarısı ile çok yakın ilişkisi olduğunu saptadık. Geçmişten bugüne ilköğretim ve lise yıllarında pek çok kez kavga eden, okul eşyalarına zarar veren öğrencilere rastlanmıştır. Ancak son yıllarda farklı düzeylerde ve türdeki şiddet, anne babalar ve eğitimcilerin yanı sıra toplumun genelini kaygılandıracak boyuta ulaşmıştır. Okullarda yaşanan şiddetin, öğrencinin yaşam kalitesini ve başarı düzeyini etkilediği gerçeği göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu gerekçelerden hareketle, bu araştırma lise öğrencilerinin şiddetle karşılaşma ve şiddeti algılama durumlarını, şiddet eğilim düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacımızdır. Şiddeti azaltmak için bilinçlendirme ve sevgi oluşturma çalışmaları düzenleyeceğiz. Amaç: Toplumumuzda artan şiddet eğilimlerinin azaltılması konusunda toplumu uyarmak istiyoruz. İnsanlar çoğu kez eldeki olanın değerini bilmezler. Çocuk sahibi aileleri konu ile olumlu değişim sağlamak amacındayız. Şiddetin olumsuz etkileri ve öğrenciler üzerinde ki olumsuzlukları araştırmak ve raporlamak amacımızdır. Özellikle günümüzde giderek daha fazla yoğunluk kazanan şiddeti; ev içinde, okullarda, kitle iletişim araçlarında, iş mekânlarında, sokaklarda, kulüplerde vb. yerlerde gözlemlemek mümkündür. Bu nedenle, gündelik yaşamın bir parçası olarak şiddet, yaşamın sürdürüldüğü veya insan etkileşiminin gerçekleştiği tüm alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Çok farklı şekillerde kimi zaman şiddete tanık olmakta kimi zaman da şiddetin uygulayıcısı olmaktayız. Ancak bu durum her zaman tam olarak açığa çıkmamaktadır. Bazen gizli kalmakta bazen de bilinçli bir şekilde üstü örtülmektedir. Gizli kalan bu şiddet türleri arasında çocuğa ve kadına yönelik şiddet de vardır. Kadına uygulanan şiddet mahremiyet alanı olarak görülmekte, bundan dolayı üzerinde konuşulmamaktadır. Gençlik araştırmaları, özellikle Türkiye gibi oldukça büyük bir genç nüfus oranına sahip, gelişmekte olan bir ülke acısından daha da önem kazanmaktadır. Konuya bu şekilde yaklaşıldığında, gençliği araştıran ve gençlik sorunları üzerinde duran özellikle de gençlik ve şiddet ile ilgili bilimsel araştırmalar yaptık.
 
Yöntem: Araştırmacı öğrenciler ve rehber öğretmenler bir plan dahilinde araştırma yaptı. Aile içi şiddet mağduru insanlar gizli şekilde veriler elde edilecek olup kişisel gelişimlerine herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için önlemler dahilinde çalışmalar sürdürülecektir. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra, şiddet eğilimlerinin orta düzeyde olduğu, şiddet yaşama konusunda risk grubu oluşturduğu, cinsiyetin, sınıfın, babanın işsiz olmasının yanı sıra ekonomik durumun şiddet eğiliminde etkili faktörler olduğunu düşünüyoruz. Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, sınıf, etnik köken, kültür veya ülkeden bağımsız olarak toplumun her kesiminde görülmektedir. Dünya genelinde her 3 kadından birinin hayatında en az bir kere bu şiddeti yaşadığı tahmin edilmektedir. Türkiye’deki kadınlar da diğer birçok ülkede olduğu gibi şiddetle karşı karşıya kalmaktadır; yapılan son araştırma, Türkiye’de her 5 kadından ikisinin fiziksel şiddet mağduru olduğunu göstermektedir. Proje konumuzu şiddet seçmemizin sebebi ülkemizin en önemli sorunlarından biri olduğudur. Aileyi ayakta tutan çocuklardır. Çocuklarımızın aile içi şiddet ortamından arınması başarılarını artırabileceği gibi, ailelerimizi de bir arada tutacaktır. Şiddet ve boşanmalar azalacak, sevgi toplumuna yürüyeceğiz. Bu çalışmanın sonuçlarının uzun vadede çocukların gelecekteki davranış ve tutumlarında pozitif bakış açısına sahip olmaları için planlanan sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulanması sırasında veri tabanı olarak kullanacağız. Öğrenci, öğretmen ve idarecilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda, kadına yönelik aile içi şiddeti önlemeye yönelik olarak yapılması gereken müdahaleler konusundaki görüşlerini alacağız. Konu ile alakalı yaşları 18 i geçmiş insanlarla Türkçe ve İngilizce röportajlar yapacağız. Sevgi konulu videolar hazırladık.


YORUM (0)

248 kere okundu

0:1560535452:1YORUM YAZ

ADINIZ*

E-POSTA*

YORUM*

KODU GİRİNİZ*