TEKMED
TOKAT EKONOMİK KALKINMA VE MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ

ERASMUS GENÇLİK PROJESİ YAPMA EĞİTİMİ


25 NİSAN 2019 PERŞEMBE9:44
innovaeditor/assets/IMG_20190424_132929.jpgTokat Mesleki Eğitimi Geliştirme Birimi tarafından Tokat ilinde bulunan meslek lisesi proje koordinatörlerine yönelik gençlik projesi yapma eğitimi yapıldı. Erasmus Programından yararlanmak isteyen tüm kurumlar programa katıldı. Eğitmenler Müslim Kaçmaz ve Hüseyin Okumuş tarafından uygulamalı olarak eğitimler düzenlendi.
 
1. Uygunluk Ölçütleri: Uygunluk ölçütleri genel olarak proje türü, hedef grup ve böyle bir projeye hibe sağlamak için gerekli başvuru şartları ile ilgilidir. Eğer projeniz bu ölçütleri karşılamıyorsa, değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.
 
2. Eleme Ölçütleri: Başvuru sahipleri Avrupa Toplulukları genel bütçesinde uygulanan AB Finans Yönetmeliğinin 106. ve 107. Maddelerinde belirtilen şartlarda olmadıklarını beyan etmek zorundadırlar. Program Rehberinin C Bölümü Eleme Ölçütleri kısmında yer alan şartların herhangi birinin kapsamında olan kurum/kuruluş/gruplar Erasmus Programında yer alamazlar.
 
3. Seçilme Ölçütleri: Seçilme ölçütleri, başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahip olup olmadığının Ulusal Ajans tarafından değerlendirilmesine imkân verir. Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi faaliyetlerini sürdürmesine imkân verecek düzenli ve yeterli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Finansal kapasite kontrolü kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için yapılmaz. İdari kapasite, başvuru sahibinin öngörülen projenin yürütülmesi için gerekli mesleki / kurumsal yeterlik ve yetkinliğe sahip olduğunu göstermesi anlamına gelmektedir.
 
4. Hibe Ölçütleri: Hibe ölçütleri, Erasmus Programı çerçevesinde Ulusal Ajansa hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini değerlendirme imkânı veren göstergelerdir. Mali Şartların Kontrolü Hibe, aşağıdaki türlerden herhangi birinde olabilir: - Belgelendirilmiş (gerçek) masrafların belli bir oranının ödenmesi - Kişi / gün / ülke / ortak vs. başına belirlenmiş tutarlar (Birim masraf ölçeği) temelinde ödeme - Götürü miktarlar - Düz oranlı finansman - Üsttekilerin bileşimi. Mali şartların detayları için Program Rehberinde ilgili faaliyetin finansman kuralları bölümünü
 
"AB Hibelerinde Uygulanan Esaslar” hakkında bilgi edinmek için Program Rehberinin C Bölümünde ilgili başlık
 
Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi Erasmus Programının her bir alt faaliyeti için Avrupa Komisyonu veya Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajans internet sayfasında yayımlanan e-formlar kullanılacaktır.
 
Başvuru formu indirilmeden önce başvuru öncesi kayıt işlemi yapılmalıdır. Erasmus Programının her bir alt faaliyeti için TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt olunarak başvuru formu indirilmelidir. Başvuru formu doldurulurken Program Rehberi ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir. (Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan "Ekler” bölümünden yapılmalıdır)
 
Eklenmesi gereken belgeler: - Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali, - Program Rehberi ve başvuru rehberinde belirtilecek diğer belgeler.
 
Başvuru formu üzerindeki "Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmelidir.


YORUM (0)

594 kere okundu

5:1556175351:1YORUM YAZ

ADINIZ*

E-POSTA*

YORUM*

KODU GİRİNİZ*