TEKMED
TOKAT EKONOMİK KALKINMA VE MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ

AYLIK ARŞİV: HAZİRAN 2019


KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ


24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ17:32
innovaeditor/assets/TOKAT KENT KONSEY.jpg8 Ekim 2006 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26313

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Belediye: ...


TÜMÜ


YORUM (0)

449 kere okundu

0:1561397694:1

TOKATTA ENDÜSTRİ 4.0 KONFERANSI YAPILACAKTIR


19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA5:56
innovaeditor/assets/aliriza.jpgTarih: 22 Haziran 2019
Saat: 16:00
Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Konuşmacı: Ali Rıza Ersoy 
Konu: Endüstri 4.0


YORUM (0)

589 kere okundu

0:1560924460:1


1-2 - 2