TEKMED
TOKAT EKONOMİK KALKINMA VE MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ

AYLIK ARŞİV: KASIM 2016


EUROPASS BELGE TÖRENİ


23 KASIM 2016 ÇARŞAMBA21:36
innovaeditor/assets/admin/IMG_6692.JPGTokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği; 27 Kasım 2016 Tarihinde Yozgat Yerköy’de "Mesleki Teknik Eğitim Öğrencilerinin Avrupa’da İşletme Deneyimi Kazandırılması” projesinin Europass ve Youthpass belgeleri için tören düzenleyecektir. Tüm katılımcılarımıza duyurulur.


Europass nedir?

Yeterliliklerin aday ülkeler dâhil AB’de açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile EUROPASS (Avrupa Pasaportu) oluşturulmuştur.

Europass, kullanıcıların yeterlilik ve yetkinliklerini Avrupa ülkelerinde, açık ve kolay bir şekilde anlatabilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Europass birbiriyle koordineli dokümanlardan oluşan, iş arayanlarla işverenler arasındaki iletişimi sınır tanımaksızın geliştiren bir klasördür. Europass sektörler arası olduğu gibi ülkeler arasında da mesleki hareketliliğe yardımcı olmakta ve eğitim ve öğrenimde hareketliliği destekleyerek değer katmaktadır.

Europass dokümanları yeterliliklerin tanınmasını sağlar mı?

Yeterliliklerin tanınması Europass girişiminin temel amacı değildir. Europass resmi tanınmadan ziyade şeffaflıkla ilgilidir ve resmi tanınmanın gerekli olmadığı birçok durumda karşılıklı anlaşılabilirlik ve kabul sağlar. Bununla birlikte Europass resmi tanınmanın gerekli olduğu durumlarda profesyonel yeterliliklerin tanınması için belirlenen yasal uygulamalara tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Örneğin, Europass’ın yeterliliklerin şeffaflığını sağlaması, akademik tanınmadan sorumlu olan kurumların çalışmalarına destek sağlamaktadır.

Ulusal ve bölgesel düzeyde geliştirilen araçlarla karşılaştırıldığında Europass’ın farkı nedir?

Komisyon Europass’la ilgili gelişmeleri sağlarken tüm bu araçları göz önünde bulundurmuştur. Bu araçlar ve Europass birbirini tamamlar niteliktedir. Ulusal ve bölgesel araçlar belli ülke sınırları içinde geçerliyken, Europass dokümanları Avrupa’da kullanılan tüm dillerde hazırlanmış ortak bir formata sahip olduğu için Avrupa çapında kullanılmaktadır. Genel olarak bir birey farklı bir ülkeye taşındıkları ya da farklı bir ülkeden döndüklerinde yetkinlik ve yeterliliklerinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Europass dokümanlarının ücreti nedir?

Tüm Europass dokümanları ücretsizdir.

Europass dokümanlarına fotoğraf ekleyebilir miyim?

Europass dokümanlarına tercihen fotoğraf ekleyebilirsiniz. Europass CV için portala fotoğraf yükleyerek ekleyebilir, Hareketlilik Belgesi’nin ise basılı haline yapıştırabilirsiniz. Diğer Europass dokümanlarında fotoğraf bölümü bulunmamaktadır.

Diğer AB ülkelerindeki Ulusal Europass Merkezlerini nasıl bulabilirim?

Sitemiz ana sayfasındaki Ulusal Europass Merkezleri linkinden Avrupa'daki tüm Ulusal Europass Merkezlerinin bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Europass özgeçmiş dokümanını nasıl oluşturabilirim?

Europass özgeçmiş dokümanını çevrimiçi olarak doldurabilirsiniz. www.europass.gov.tr adresindeki Europass CV doldur butonuna tıklayarak CEDEFOP portalına yönlendirilip, Europass özgeçmiş dokümanınızı bu portal üzerinden oluşturabilirsiniz. Buradaki adımları tamamladıktan sonra Word ya da PDF-XML formatında bu dokümanı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bilgisayarınıza kayıt edeceğiniz dokümanlar daha sonra tekrar portala yüklenip güncellenebilmektedir.

Europass özgeçmiş dokümanı hangi formatta indirilebilir ve indirilen doküman üzerinde düzenleme yapılabilir mi?

Europass özgeçmiş dokümanı PDF-XML ya da Word formatında indirilebilir. PDF-XML formatındaki özgeçmiş portala tekrar yüklenerek üzerinde düzenleme yapılabilir.

Europass özgeçmiş dokümanı nerede kaydedilir?

Europass özgeçmiş dokümanını bilgisayarınıza, e-posta adresinize ya da bulut hesabınıza birkaç farklı formatta kaydedebilirsiniz. Dokümanı yeniden çevrimiçi olarak düzenleyebilmek için PDF-XML formatlarında indirmenizi tavsiye ederiz

Europass Dil Pasaportuna neden ihtiyaç duyarım?

Europass Dil Pasaportu yabancı dil bilginizi göstermeniz için standartlaştırılmış bir şablon sunmaktadır. Dil pasaportu yabancı dillerdeki kendi bilgilerinizi değerlendirmenize yarar.

Europass Dil Pasaportunu kim onaylar?

Europass Dil Pasaportu kişinin yabancı dil bilgisini kişisel olarak değerlendirmesinden ibarettir. Bunun için bu dokümanın herhangi bir Kurum tarafından onaylanması söz konusu değildir. Bu doküman kişisel beyan esaslıdır.

Europass CV ve Dil Pasaportu nerede kaydedilir?

Portal aracılığıyla tamamlanan belgeler veritabanında veri olarak değil, kendi araçlarınıza şahsi dokümanlar olarak kaydedilir. Ulusal otoritelerin ulusal düzeyde veritabanı kurma hakkı bulunmakla birlikte, Komisyon Kararı’nda vurgulandığı gibi gizliliğin korunmasına hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgileriniz üçüncü şahıslar tarafından izlenemez.

Europass Hareketlilik Belgesi için kimler başvuru yapabilir?

Kişileri yurt dışında herhangi bir öğrenme programına ya da aktivitesine gönderen kuruluşlar bu kişilere verilmek üzere Europass Hareketlilik Belgesi başvurusunda bulunabilir. Bu kuruluşlar öğrencilerini yurt dışına gönderen okullar ve elemanlarını eğitim için gönderen firmalar olabilirler. Kişiler Europass Hareketlilik Belgesi başvurusunda bulunamazlar.

Hangi ülkelerde geçirilen öğrenme süreleri bu kapsamda değerlendirilebilir?

Europass Hareketlilik başvuruları Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerde geçirilen öğrenme süreleri için yapılabilir.

Europass Hareketlilik Belgesi’ne dil kurslarında geçirilen süreler işlenebilir mi?

Europass Hareketlilik Belgesi öğrenme kapsamında Avrupa'da geçirilen süreleri belgelendirmektedir. Europass hareketlilik başvurularını genelde okullar, mesleki okullar, mesleki eğitim merkezleri, akademik enstitülerdeki uluslararası ofisler, firma ve üniversitelerin insan kaynakları bölümleri yapabilmektedirler.

Hareketlilik Belgesinin düzenlenebilmesi için Avrupa Konseyi tarafından bir takım kriterler tanımlanmıştır. Bu kriterler aşağıda belirtilmiştir:

   - Öğrenci ya da elemanlarını gönderen kuruluş ile bu kişilerin eğitimini belirli bir süre üstlenecek kuruluş arasında imzalanacak, eğitim içeriği, süresi ve amacını gösteren yazılı anlaşma olmalıdır.

   - Katılımcılar için uygun dil hazırlığı yapılmalıdır.

   - Destek sağlayıcı danışman atanmalıdır.

 

   - Gidilen ülkenin coğrafi konumu Avrupa sınırları içerisinde olmalıdır. (Amerika'da geçirilen süreler bu belgeye dahil edilemez)

Kendi ülkemde gerçekleştirilen bir faaliyet için Europass Hareketlilik Belgesi düzenlenebilir mi?

Hayır düzenlenemez. Europass Hareketlilik Belgesi yurtdışında (AVRUPA ülkeleri) gerçekleştirilen faaliyetler için düzenlenebilir.

Europass Hareketlilik Belgesi doldurulduktan sonra Ulusal Europass Merkezi tarafından onaylanmak zorunda mıdır?

Hayır. Europass Hareketlilik Belgesi gönderici ve ev sahipliği yapan kuruluşlar tarafından imzalanır ya da mühürlenir. Belgenin geçerliliğini sağlamak için Ulusal Europass Merkezi'nin ayrıca bir onayına ihtiyaç yoktur.

Yurtdışında öğrenme kapsamında geçirdiğim farklı süreleri Europass Hareketlilik Belgesine işleyebilir miyim?

Europass Hareketlilik Belgesi yurtdışında geçirdiğiniz tek bir öğrenme süresi için düzenlenir. Farklı süreler ve projeler için ise ayrı ayrı Europass Hareketlilik Belgesi düzenlenmelidir.

Europass Diploma Eki nasıl ve nereden temin edilir?

Europass diploma eki Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'e bağlı Kuruluşlar, enstitüler ve üniversiteler tarafından verilmektedir. Ülkemizde birçok üniversite 2005 yılından itibaren mezunlarına Europass diploma eklerini vermektedirler.

Europass Sertifika Eki nedir?

Europass Sertifika Ekleri bir ülkede mesleğe yönelik olarak verilen eğitim içeriğinin üye ülkeler tarafından anlaşılabilmesini sağlayan tanımlamalardır. Europass Sertifikası mesleki yeterliliğin ve mesleğin faaliyet alanlarının özet bir açıklamasını içerir, böylelikle de mesleğe ilişkin olarak edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin resmedilmesini sağlar. Sertifika Eki ayrıca alınan eğitimin süresine, şekline, seviyesine ve içeriğine dair ilave bilgiler de sağlar. Sertifika Eki orjinal sertifika yerine kullanılamaz, ancak edinilen yeterlilikleri ortaya koyduğu için ilgili makamların bu yeterlilikleri tanımalarına yardımcı olur. Europass Sertifika Eki bir eğitimin içerik ve yeterliliğini Avrupa'da standartlaşmış bir formatta ortaya koyar, böylelikle de yurtdışından başvuru yapmaya elverişli hale getirir.

Europass Sertifika Eki Türkiye’de veriliyor mu? Hangi kuruluşlar veriyor?

Evet, Türkiye’de Sertifika Eki verilmektedir. Türkiye’de Sertifika Eki veren kuruluşları www.europass.gov.tr adresinde yer alan Sertifika Eki veri tabanına girerek öğrenebilirsiniz.

Elimdeki sertifikanın Europass Sertifika Ekinin olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

www.europass.gov.tr adresinden Sertifika Eki veri tabanına girerek öğrenebilirsiniz.

Europass dokümanlarını deneme amaçlı doldurabilir miyim?

Bireyler tarafından doldurulan Europass dokümanları olan Europass CV ve Dil Pasaportu deneme amaçlı olarak doldurulabilir. Europass CV ve Dil Pasaportu dokümanları çevrimiçi olarak doldurulabilir ve doldurulduktan sonra bilgisayarınıza kaydedilebilir.


YORUM (0)

1569 kere okundu

2:1479937202:1