TEKMED
TOKAT EKONOMİK KALKINMA VE MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ

AYLIK ARŞİV: AĞUSTOS 2015


MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE AVRUPADA İŞLETME DENEYİMİ KAZANDIRILMASI PROJESİ BROŞÜRÜ BASILDI


7 AĞUSTOS 2015 CUMA13:35
innovaeditor/assets/admin/tekmed brosur.jpgTürkiye Ulusal Ajansı ve İPA tarafından desteklenen ve Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği tarafından yürütülen Mesleki Teknik Eğitim Öğrencilerine Avrupa'da İşletme Deneyimi Kazandırılması Projesinin broşürleri basıldı ve dağıtımına geçildi.


YORUM (0)

2152 kere okundu

3:1438944131:1

HAVACILIK KONULU GEZİ İŞLEMLERİ


1 AĞUSTOS 2015 CUMARTESİ21:36
innovaeditor/assets/admin/mkemal.jpgTokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneğinin yürütücüsü olduğu "İstikbal Göklerdedir" projesi kapsamında yapılacak olan havacılık gezisi işlemleri için 03/08/2015 pazartesi saat 17 00 da Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde toplantı yapılacak olup; veli ve kimlik getirilecektir.
 
Müslim Kaçmaz
TEKMED Başkanı


YORUM (0)

2133 kere okundu

0:1438454671:1

TEKMED MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNA KAYIT OLDU


1 AĞUSTOS 2015 CUMARTESİ0:53
innovaeditor/assets/admin/myk.jpgUlusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine eğitim dünyası da, amaçlarından birisi olan nitekli iş gücünün yetiştirilmesini ...

TÜMÜ


YORUM (0)

1190 kere okundu

0:1438379828:1


1-3 - 3