TEKMED
TOKAT EKONOMİK KALKINMA VE MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ

İŞLETMELERİN KÜLTÜREL LABORATUVARLARI PROJESİ


17 KASIM 2019 PAZAR18:45
innovaeditor/assets/64311874_2386765558011534_2157269314372108288_n.jpgBaşlangıç: 01-08-2019 - Son: 30-11-2020

Proje Referansı: 2019-2-IT03-KA105-016670

AB Hibe: 18.308 EURO

Program: Erasmus + Anahtar Eylem: Bireysel Öğrenme Hareketliliği

Eylem Türü: Gençlik hareketliliği

Girişimci öğrenme - girişimcilik eğitimi İçerme - eşitlik Yaratıcılık ve kültür

Hedefler

- Gençler, yetişkin olmak için seçimler yapmak zorunda kaldıklarında cesareti kırılmış ve güvensiz olan gençlerle karşılaştıklarında tutumlarında somut ve görünür bir değişiklik elde etmek istiyoruz.

- CLOE projesi katılımcılarının çalışmaya motive olmuş eve dönmelerini ve gençlerinin gençlikten yetişkinliğe geçişini yavaşlatan sorunları çözme amaçlı girişimlerde bulunmalarını istiyoruz.

- Hedef grubumuzun yaygın olmayan yaklaşım ve eğitim uygulamalarını gençlerine göre farklılaştırmayı öğrenmelerini ve modernleşme ve uluslararasılaşmayı örgütlerine getirmelerini istiyoruz.

- Son olarak, gençlik çalışanlarının, istihdam edilebilirlik ve hatta sosyal girişimcilik için eğitimin zorlukları ile yüzleşmek, önce fizibilitelerinin farkına varmak ve sonra gençlerine teslim etmek için "hazır" hissetmelerini istiyoruz.

Sonuç olarak, hedeflerimiz:

1. Gençlerin yetişkinlik dönemine geçişinin üstesinden gelmek için gençlerin yüzleşmeleri gereken seçim aşamaları için çözüm ve yönetim uygulamalarını paylaşmak,

2. Genç işçilerin / animatörlerin beklenmedik çatışmaları ve gençlik gruplarındaki belirsizlik ve ilgisizlik eylemlerini nasıl çözeceklerine olan güvenini geliştirmek;

3. Gençler için yaşam planlarını seçme ve inşa etme sürecinde paylaşılan ve uyarlanmış bir eylem planı uygulamanın önemi konusunda farkındalığı artırmak;

4. Gençlik çalışanlarını, girişimci girişimi ve iş arama kapasiteleri konusunda becerilerini  güçlendirmek için uygulamaları planlama ve uygulama konusunda eğitim vermek;

5. Kullanılmayan varlıkların yeniden kullanılması, sürdürülebilirliği için ekonomik faaliyetlerin yönetilmesi

6. Gençlerin erişkinliğe geçiş zamanlarını azaltmaya odaklanan pedagojik ve gayri resmi yaklaşımları kullanarak, tüm çalışma ve gençlik eğitimi alanlarında temel ve çapraz beceriler geliştirmek;

7. Özellikle işgücü piyasası ile olan ilgileri ve tutarlı ve sosyal olarak aktif bir topluma katkıları ile ilgili olarak, temel yeterliliklerin ve becerilerin seviyesini arttırmak;

8. Yeni gelecekteki işbirliğini yaratın ve Erasmus + sonuçlarının görünürlüğünü arttırmak;

9. Sosyo-ilişkisel beceriler geliştirmek.

Faaliyetler:

1. Bir temas olayı;

2. Şirketlere bir çalışma ziyareti;

3. Bir eğitim kursu.

20 gençlik lideri + 2 eğitimci + 1 kolaylaştırıcı ve 1 koordinatör kuruluş çalışanı 3 aktivitenin hepsinde yer almaktadır.

 

 

Şema:

- İlk etkinlik "şehir dışında" gerçekleştirilecektir. 24 katılımcının tamamı bir kaç km uzaklaşacak ve iş seçimi sırasında onları tasarım, işe yerleştirme ve güvensizliği aşma konusunda tanıtacak bir grup şirket eğitmeni tarafından karşılanacak.

- İkinci etkinlik, katılan kuruluşların gençleri arasında bulduğumuz güçlüklerle başlayan genç girişimciler tarafından yönetilen (her zaman birkaç km uzaklıktaki) bir şirket gerçekleştirilecektir. 24 CLOE katılımcısına, yaptıklarını ve başarıya nasıl ulaşacaklarına dair tanıklıklarını verecekler.

- Üçüncü etkinlik, ilk ev sahibi şehirde gerçekleştirilecek ve genel resmin oluşturulmasını, önceki iki günden başlayarak, gençlik liderlerinin gelişmesi için gerekli olan yöntem ve araçların uygulanacağı 5 günlük bir eğitim kursu ile tamamlayacaktır.


YORUM (0)

410 kere okundu

0:1574016368:1YORUM YAZ

ADINIZ*

E-POSTA*

YORUM*

KODU GİRİNİZ*